Вход Регистрация
E-mail:
Пароль Забыли пароль?
Закрыть
E-mail:
Пароль
Вход
Закрыть
E-mail:
Закрыть

Вход Закрыть
нет отмеченных

Вакансии

нет сохраненных

13 августа 2019

Кишинёв · Banca Națională a Moldovei вакансии компании »

Cerințe minime obligatorii:

- studii superioare în drept, cu media generală pe anii de studii de cel puţin 8,5;

- cunoaşterea dreptului material și procesual civil, a regulilor de interpretare a actelor normative şi de avizare/emitere a actelor cu caracter individual;

- abilități de comunicare, argumentare, analiză şi sinteză, de elaborare și redactare a documentelor;

- abilități de operare la calculator la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor Word, Power Point;

- cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat (citit/scris/vorbit);

- capacitate de lucru în echipă, responsabilitate, corectitudine.

Principalele atribuţii ale postului:

- avizarea sub aspectul legalităţii a actelor emise de Banca Naţională a Moldovei în domeniul autorizării şi supravegherii bancare, valutare şi de plăţi;

- acordarea asistenței juridice subdiviziunilor Băncii Naționale a Moldovei;

- examinarea cererilor, petițiilor şi contestaţiilor adresate Băncii Naţionale a Moldovei;

- examinarea și formularea actelor juridice vizînd litigiile de contencios administrativ şi de drept comun, reprezentare a intereselor Băncii Naționale a Moldovei în fața instanțelor de judecată, autorităţilor publice, altor persoane;

- acordarea asistenţei juridice subdiviziunilor Băncii Naționale a Moldovei în cadrul unor proceduri specifice de supraveghere, redresare și rezoluție referitoare la bănci şi alte persoane juridice supravegheate de Banca Naţională a Moldovei.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este 25 septembrie 2019.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Candidaţii selectaţi de Banca Națională a Moldovei vor fi invitaţi pentru participare la probele scrisă şi verbală, care vor include, în principal, subiecte din domeniul activităţii bancare, dreptului administrativ, civil, corporativ.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Bibliografia recomandată pentru candidații la concurs:

- Constituţia Republicii Moldova

- Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995

- Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017

- Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr.2032 din 03.10.2016

- Codul administrativ al RM nr.116 din 19.07.2018

- Codul civil al RM nr.1107 din 06.06.2003

- Legea privind societăţile pe acţiuni din nr. 62-XIII din 02.04.1997

- Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din 11.05.2000

- Codul de procedură civilă al RM nr.225-XV din 30.05.2003

E-mail resurse.umane@bnm.md
Веб-сайт bnm.md
Действия с вакансией:

Сохранить в блокнот

Сохранить в Word

Работа в Молдове © HeadHunter SRL
2007 - 2019 | hh.md®